Borgerforeningen Hornum og Omegns bestyrelse 2021/2022

Formand: Karin Sandø tlf. 2228 6060

Næstformand: Grethe Kjær Andersen

- tlf. 2295 5520

Sekretær: Karin Sandø tlf. 2228 6060

Bestyrelsesmedlemmer:

Hans Warming tlf. 2031 1477

Signe Nøhr tlf. 2374 0605

Hans Frederiksen tlf. 2014 5471

Denis Mølgaard tlf. 2144 7180

 

Kontakt os via mail på hornumborgerforening@outlook.com

I Hornum og Omegn holder vi sammen

Hornum og Omegns Borgerforening arbejder med/for:

 • Nabohjælp - kontakt Karin Sandø 2228 6060
 • Hjertekæde (hjertestarter incl opkobling til Alarmcentralen ved hjertestop)
 • Byforskønnelse
 • Bevarelse af stationsbygning og pakhus
 • Hærvejskoncept til Hornum
 • Flagallé - kontakt Hans Frederiksen 2046 1301 (bestil 14 dag i forvejen)
 • Juleudsmykning - kontakt Jesper Madsen 4070 8803
 • Land & By - kontakt Søren Sørensen 4056 1010
 • Torveudvalg - kontakt Tove Kjær 9666 1301
 • Septembermarked incl bankospil
 • Truck Show
 • Fællesskab

Alle "hænder" er frivillige og modtager ingen løn.

 

Din og min by gennem livet

Priser for medlemsskab af Borgerforeningen

OBS! Ved indmeldelse i Hornum og Omegns Borgerforening, er du/I automatisk tilmeldt Hornum Nabohjælp og kontaktoplysninger videregives til Hornum Nabohjælp v/Karin Sandø, som kan kontaktes ved spørgsmål mm.

Årligt kontingent (fra Torveaften til Torveaften)

 • Husstand kr. 150,-
 • Pensionister kr. 100,-
 • Erhvervsdrivende kr. 250,-

OBS! Kontingent indbetales med angivelse af navn, adresse, email samt telefonnr til:

 • Konto 9336 - 2076937519
 • Mobile Pay 98288
 • Eller kontakt et bestyrelsesmedlem, hvis du/I ønsker at betale kontant

"Du har brug for os andre

- og vi har brug for dig"

Flagallé opsættes ved festlige lejligheder og kan bestilles af både private, foreninger, virksomheder mm:

 • Kontakt Hans Frederiksen 2046 1301 senest 14 dage før ønsket opsætning
 • Pris flagallé kr. 450,-
 • Pris Flagallé medlemmer af Hornum borgerforening kr. 350,-
 • Pris Flagallé foreninger kr. 300,- 

Privatlivspolitik Hornum Borgerforening og Omegn

Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken: 24. juni 2022

Hornum Borgerforening og Omegns dataansvar

HBF behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige, med mindre du selv har bedt om sletning forinden.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige:

Formand Karin Sandø er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Formand Karin Sandø

Adresse:           Vandværksvej 9 b, Hornum, 9600 Aars

Telefonnr.:        2228 6060

Mail:                sandokarin@hotmail.com

facebook:         Hornum Borgerforening

Hjemmeside:    www.hornumogomegn.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger i foreningen:

 • Registrerings- og kontaktoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

 Opbevaring af personoplysninger:

 • Noteret på papir (ved personlig indmeldelse i foreningen) foreligger forsvarligt hos kassereren
 • Medlemsliste styres af kassereren, næstformand og sekretær

Her får vi oplysninger fra

Alle registrerede oplysninger udleveres af medlemmet.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til udsendelse af information samt PBS ifm betaling af kontingent.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle oplysningerne (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde betingelserne for betaling via PBS
 • Behandling med samtykke

Formålene:

Formålet med behandling af personoplysninger er at drive borgerforeningen så updateret som muligt samt lovligt,

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

Der vil sjældent – måske aldrig – være brug for at sende noget til din mailadresse, ej heller at ringe til dig, men som nævnt tidligere, er det informationer, der skal afstemmes ift betaling via PBS.

Samtykke

Ved medlemskab i Hornum Borgerforening giver du samtidig samtykke til, at vi i din medlemsperiode opbevarer nødvendige personoplysninger forsvarligt.

Du kan til enhver tid kræve, at billeder, personlige oplysninger mm fjernes fra alt, der vedrører Hornum Borgerforening. Dette kræver dog, at du skriftligt retter henvendelse til et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsens medlemmer samt telefonnummer findes i borgerforeningens infoskab udenfor Brugsen, på infoskærm i Brugsen, på www.hornumogomegn.dk samt på facebook: Hornum Borgerforening.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver aldrig dine oplysninger til 3. part – de forbliver i Hornum Borgerforenings bestyrelse.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Alle dine oplysninger opbevares forsvarligt hos de relevante bestyrelsesmedlemmer og slettes på din anmodning.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores facebookside Hornum Borgerforening samt på hjemmesiden www.hornumogomegn.dk.

Kommentarer

21.01.2020 13:47

Nana Klitgaard

Da jeg åbner salonen på Torvet 5 i Hornum, afholder jeg d. 1. feb. kl. 13-17 reception. Kom endelig ind og se min flotte salon. Første åbningsdag er d. 3. feb. kl 8.30.

10.01.2020 06:32

Karina Nygaard Kristensen

Vi er lige flyttet til byen og jeg vil gerne høre mere om borgerforeningen hvem skal jeg så kontakte

10.01.2020 06:53

Sandø

Hej Karina
Du er meget velkommen til at ringe til mig på 2228 6060 idag efter kl 15.30 eller en anden dag.
Med venlig hilsen
Karin Sandø
Hornum Borgerforening

08.12.2019 18:18

Hans Fredriksen

Til Borgerforeningen. der er et flag der er gået i stykker.

08.12.2019 19:45

Sandø

Tak Hans. Du hører fra mig hurtigst muligt. Mvh Sandø